Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev april 2008


”Kan alla direktörer räcka upp en hand?”

Många av oss som har jobbat i industrin längtar efter att gå i pension och ”leva livet”. Men kommer vi att ha råd? Kommer samhället att klara av våra förväntade pensioner när vi vet att Sverige har Europas kanske mest ineffektiva offentliga sektor (ECB Working Paper 242)? Kommer svenska företag, med en genomsnittlig lageromsättningshastighet på runt nio gånger, överhuvudtaget att klara sig mot Kinas och Indiens allt hungrigare företag, när världsklass är över 20 gånger? I Produktionslyftet uppdrag ingår bland annat att vi genom en stor mängd insiktsseminarier och utbildningar ska lära deltagarna hur världens mest effektiva företag och organisationer arbetar.

Läs Hans Reichs ledare här >>

Lärdomar av Lean-spel hos Roplan

Tisdagen den 8e april besökte Produktionslyftets Lean-coacher Jan Linell och Anders Karlsson Melkerhed i Timrå AB. Melkerhed är en del av företaget Roplan, ett av de senaste Produktionslyftsföretagen. Ett antal personer på Melkerhed fick en introduktion till vad Lean produktion är samt hur arbetet Produktionslyftet går till. Dagen efter genomfördes den officiella Lean-introduktionen med ett Lean-spel hos Roplan i Tumba. Tre personer från Melkerhed åkte ner till Tumba för att delta tillsammans med en förstärkt ledningsgrupp från Roplan. Totalt deltog 12 personer i ett lyckat arrangemang där deltagarna menade att de kunde dra flera lärdomar av spelet. Bland annat vilka förändringar som kan göras och vilka resultat dessa ändringar ger i flödet. Mer information har anders.karlsson@produktionslyftet.se.

Ny omgång företag till Produktionslyftet

Arbetet med de tio pilotföretagen har pågått intensivt under snart ett halvår och våra 7,5-poängsutbildningar är välfyllda, liksom våra insiktsseminarier. Allt detta visar att Produktionslyftet är ordentligt på banan och nu är det också dags för nästa omgång företag. De första 12 av totalt 25 som tas in under 2008 är:
AB Mönsterås Metall
Emballator Lagan Plast AB
ExTe Fabriks AB
Gnotec Mefa AB
Indexator AB
KWA Knäreds Werkstads AB
Mekanotjänst i Järvsö AB
Nimo-Verken AB
Proxy Electronics AB
Roplan AB
Setrab AB
Skaraverken AB.
I våra pilotföretag är engagemanget mycket stort och vi ser nu fram emot att stödja de nya företagen under deras inledande steg på Lean-resan. Vi vänder oss till företag med 50-250 anställda, där företagens egen kompetens byggs upp med stöd av våra Lean-coacher i det praktiska förbättringsarbetet. Under hösten 2008 är det dags för nästa antagningsomgång – exakt datum kommer att publiceras på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Spännande företagsresultat från SwePSSwedish Production System (SwePS) arrangerade en workshop i Färgelanda i början av april. Projektledare Johan Svenningstorp kunde hälsa ett 40-tal åhörare välkomna till ett mycket intressant program med föreläsare från olika branscher och företag. Bland annat berättade Produktionslyftets Tobias Mullins om en fallstudie på Ljunghälls Mekaniska, medan Bosse Ericson från IAC Group beskrev deras Lean-satsning. Birgitta Sjögren från Volvo Construction Equipment beskrev deras arbete med att flytta 125 maskiner för bättre flöden och Ulrika Harlin från Swerea IVF presenterade en fallstudie från arbetet. Underlag för en djupare beskrivning av workshopen finns dokumenterat – mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.
Djup och bredd på insiktsseminarium i HalmstadDen 3e april genomfördes ett insiktsseminarium i Halmstad med dryga 100-talet deltagare. Arrangemanget var samarbete mellan TEK i Halmstad, Idé & Resurscentrum i Ljungby och Produktionslyftet. Från Produktionslyftet deltog både Hans Reich, som även var moderator för dagen, och ordförande Göran Johnsson. Deras anföranden följdes av andra intressanta erfarenheter från bland andra Joakim Gedda från Ericsson i Borås och Lena Lundh från Universitetssjukhuset i Lund. Efter lunch var det Jan-Erik Bark från Starke Arvid som inledde med en uppskattad beskrivning av sitt sätt att se på företagande och framgång. Lena Ovesson från Nossevo Industries och Lilian Kronmar Olsson från Spring Systems berättade om företagen i deras Nossevo-koncern som nu satsar hårt på Lean, där bland andra Spring Systems ingår. Avslutade gjorde Bosse Ericson från IAC Group och Christian Silvasti från Ebalator Lagan Plast, innan Hans Reich kunde summera dagen. En mycket inspirerande och uppskattad dag enligt deltagarna! Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Kommunal framtidstro genom Lean

En kommunledning som organiserar en kurs för kommuntjänstemän och företagare i effektiv produktion? Lean kan förvisso öppna ögonen på människor, men för att genomföra de ”vildaste” idéerna krävs det lika framsynta som drivande människor. Välkommen till Färgelanda kommun!

Den innovativa satsningen föregicks av kommunerna Tanums, Dals-Eds och Färgelandas önskan att vara proaktiva gentemot regionens storföretag. Hur kunde de ”kratta manegen” på bästa sätt? Företagen ifråga är till mångt och mycket underleverantörer till båda våra bilföretag och som sådana mycket konkurrensutsatta. Ett första möte anordnas således på Tanumshedes Gestgifveri mellan kommunerna och företag under hösten 2006.

– Vi kunde konstatera att en viktig faktor för att få leverera till fordonsindustrin var Lean, säger Färgelandas kommunchef Jan Eriksson. Hur kunde vi ta ett helhetsgrepp på detta, vilka möjligheter till Lean-utbildningar fanns det?


Från vänster: Kommunchef Jan Eriksson, rehabiliteringsassistent Carina Ikonen Nilsson, utvecklingsstrateg Jan Stalfors, rehabiliteringsassistent Eva Olsson samt Hans Reich från Chalmers/Produktionslyftet.

Efter det initiala mötet i Tanumshede tog Färgelandas utvecklingsstrateg Jan Stalfors kontakt med Hans Reich på Chalmers/Produktionslyftet. Hans kunde berätta att dåvarande Lear i Färgelanda (nuvarande IAC Group) hade deltagare på den allra första av Chalmers högskoleutbildning i Lean produktion, nämligen deras Lean-koordinator Bosse Ericson.

– Jag passade på att höra mig för hos Bosse om kursen och han inspirerade mig att gå vidare, säger Jan Stalfors. Jag ringde upp Chalmers Industrihögskola och bestämde träff med dess chef Dan Carlsson.

Tillsammans diskuterade de olika alternativ för att komma vidare. Fanns det någon möjlighet att öka Lean-insikten generellt i regionen? Behövde utbildningen anpassas? Vilka skulle vara intresserade av att gå kursen?

– Dan var som representant för Industrihögskolan först en aning tveksam kring en så bred målgrupp som detta, men jag kunde åka hem med ett positivt besked, berättar Jan Stalfors. Sedan återstod frågan om hur vi skulle finna tid för alla att delta i kursen?

– Det blev lite som hönan och ägget, skrattar Jan Eriksson. Vi insåg att vi var tvungna att gå kursen för att lära oss att hitta tid …

Förankrad inspiration

Nästa steg var att tala med kommunens förvaltningschefer. Från Färgelanda åkte de till Dals-Ed och talade med deras förvaltningschefer. Därefter kontaktade Jan Stalfors åter Hans Reich för att be honom medverka vid ett ”inspirationsseminarium” som en del av förankringsprocessen för utbildningen. Seminariet blev mycket lyckat och inspirerade alla att gå vidare.

– Efter detta var allt förankrat hos både politiker och fack, berättar Jan Stalfors. Vi kunde äntligen genomföra vår Lean-utbildning!

Parallellt med kursen, som startade i september 2007, arrangerade kommunen även inspirationsdagar för alla anställda. Dagarna innehöll fyra olika teman, varav ett var Lean. Bland andra hade representanter från Vara kommun bjudits in, liksom från Herrestads vårdcentral i Uddevalla, för att berätta om sina erfarenheter utifrån sitt eget Lean-arbete. Även Jan Stalfors kopplade i sitt anförande till Lean-tänket och utmanade medarbetarna med möjligheten att aktivt styra och förändra sitt arbete.

– Vi gav ett löfte under dessa dagar att de som ville starta en förändrings- och förbättringsprocess i sin verksamhet skulle få kommunledningens stöd, säger Jan Eriksson. De fick möjlighet att redan där och då anteckna sig för en inledande Lean-kartläggning av verksamheten.

Inspirationsdagarna samlade åtta arbetsplatser/lag inom kommunens verksamheter, varav sex antecknade sig för en analys och kartläggning. En som medverkade var rehabiliteringsassistent Eva Olsson som arbetar på ett nystartat trygghetsboende. De visste direkt att de ville gå vidare.

– Det gav en aha-upplevelse att man med så små medel kan ändra sin tillvaro på ett så positivt sätt, säger Eva Olsson. Bara att komma in i dessa tankebanor var något helt nytt.

Fyra personer från kommunen gick samtidigt Produktionslyftets 7,5-poängskurs, vilket de kunde berätta om på inspirationsdagarna. Lean blev plötsligt något av ett ”buzz word” i regionen. Även kommunerna Mellerud och Dals-Ed hade skickat personal på kursen, medan resterande tiotal platser gick till regionala företag.

– När vi under kursen skulle köra Lego-spel så blandade vi grupperna, några rena industrigrupper, några kommungrupper, berättar Jan Stalfors. Och industrin fick det ganska svettigt … Kommunens resultattavlor gick ganska snabbt upp mot ”break-even”!

Förtydligad problemställning

Förutom kunskap och trevlig samvaro framhåller både Jan Eriksson och Jan Stalfors betydelsen av de nätverk som skapades mellan företag och kommunerna. Personliga kontakter mellan respektive organisationer knöts. Dialogen mellan företag och kommunledningen är oerhört viktig.

– Vi hade en bra dialog tidigare, men den är ännu bättre nu, säger Jan Eriksson. Det känns helt naturligt att ringa upp, vi kan ha avslappnade kontakter. Det är en mycket stor vinst som inte ska underskattas.

Efter kursens genomförande har kommunen varit runt hos de olika verksamheter som anmälde sitt intresse. Där har de gjort en analys hos samtliga för att avgränsa området. Därefter har de genomfört en typ av värdeflödesanalys, anpassad till respektive verksamhet. De letar upp problemställningarna, reder ut vem som äger problemet, går igenom möjliga alternativ och tar tacksamt emot alla förbättringsförslag.

– Det är ett effektivt sätt att tydliggöra problemen, säger Carina Ikonen Nilsson, också hon rehabiliteringsassistent och kollega till Eva Olsson. Vi har börjat tänka på ett nytt sätt.

– Vi har börjat praktiskt så smått och arbetet tar en stor del av vår tid, fortsätter Eva Olsson. Vi ser att problemen är inte så stora, bara vi delar upp det. Vi lär oss en metodik som vi kan använda till nästa problemställning, så det blir bättre och bättre för varje gång.


Från vänster: Kommunchef Jan Eriksson, med rehabiliteringsassistenterna Carina Olofsson och Carina Ikonen Nilsson.

Nu diskuterar de i Färgelanda hur Lean kan implementeras som en naturlig del i ledningsfilosofin. Lean-processen ska vara en del av ledarskapet i kommunen. De ska satsa på bland annat chefsutbildning i coachande ledarskap; cheferna ska inte tala om hur folk ska göra, utan utgå från personens egen kraft.

– Det är verkligen inspirerande att träffa medarbetarna i de olika verksamheterna. Det finns en inbyggd enkelhet och naturlighet i Lean, problemen blir lättare när de analyseras enligt detta tänk, säger Jan Stalfors. Det ska vi etablera i hela kommunen.

– Vi är fortfarande bara i början av vår Lean-resa, vi måste fortsätta gasa i regionen, avslutar Jan Eriksson. Mellerud är på gång, Dals-Ed satsar stort och bygger en organisation för implementering av Lean. Kommunchefen där sa att Lean är det bästa som hänt kommunen. Jag är benägen att säga att samma sak gäller för Färgelanda!

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet