Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev oktober 2008


Sök till Produktionslyftet 2009 nu!
Förutsättningar för sökande företag till Produktionslyftet 2009, klicka här >

Medarbetarna ger det stora lyftet

Ett företags framgång bygger på att det fullt ut tar tillvara på alla medarbetares kunskaper och erfarenheter. Lean produktion bör därför betraktas som en organisations största personalutvecklingsprogram. För att få utväxling i förbättringsarbetet krävs att alla medverkar. Det är inte så att goda idéer endast kommer från chefer och ingenjörer; alla kan bidra till utveckling. Den bästa tanken finns fortfarande kvar att tänka. Hos Scania sätter vi medarbetarna i centrum för all utveckling. Allas delaktighet och möjlighet att påverka är den enskilt största drivkraften för den output som vi vill ha: Hög kvalitet, förbättrad produktivitet och stärkt konkurrenskraft.

Läs Anders Holmbergs ledare här >>

Klok lansering av produktionssystemI mitten av oktober lanserade Gnotec Mefas ledning företagets nya produktionssystem för personalen. De valde att göra presentationerna i små grupper med gott om tid för reflektioner och diskussioner. Både personalchefen, produktionschefen och VD deltog till och från och diskussionerna var mycket givande enligt de inblandade. Sättet att presentera produktionssystemet bidrar aktivt till att förankra det hos personalen. Mer vet lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Stor samstämmighet hos Dormer ToolsEtt av företagen från senaste intagningen är Dormer Tools i Halmstad. De har nu påbörjat sitt arbete med en Lean-introduktion för ledningsgruppen. Det genomfördes inget Lean-spel i samband med introduktionen, eftersom de spelat det tidigare. Däremot genomfördes en ny variant av självutvärdering tillsammans med Produktionslyftets Richard Berglund – samstämmigheten visade sig vara väldigt hög, vilket är intressant inför det kommande arbetet. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Effektiv SMED-övning hos Roplan

Hos Roplan genomfördes under två dagar i mitten av oktober en SMED-workshop. Övningen utfördes på två maskiner, en fräs och en svarv. Företaget fick samtidigt i uppdrag att ta fram hjälpmedel till utvärderingen i början av november. Resultatet av SMED-övningen var en halverad ställtid i båda maskinerna med det ny upplägget – imponerande! Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.
Aktiva grupper hos IndexatorI slutet av augusti analyserades resultaten från Indexators självutvärdering, dels i grupper, dels i helgrupp. Både resultaten och diskussionerna gav viktig input till arbetet med företagets produktionssystem. Indexator har redan en hel del befintligt material kring visioner och strategier, vilket utgör ett utomordentligt startmaterial för arbetet. Gruppen var mycket aktiv under dagen och de planerar att ha ett delutkast av produktionssystemet framtaget till dess ett Lean-spel ska genomföras med alla anställda. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.
Lockande föreläsningar på Tekniska MässanI samband med Tekniska Mässan bjöd Produktionslyftet på kortare Lean-föreläsningar varje lunch. Det var Hans Reich och Anders Hugnell som turades om, och många var det som ville veta mer om Lean och Produktionslyftet efteråt. Lean-föredragen var de som drog mest åhörare av alla gratisseminarier vid scenen i B-hallen, vilket bådar gott. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.
Hög aktivitet i Skaraverkens pilotgrupperDen 14 oktober genomfördes ett uppföljningsmöte med Skaraverkens två pilotgrupper, i samband med ett möte med styrgruppen kring det fortsatta arbetet. Pilotgrupperna har startat sin ”slöserijakt” och fört upp aktiviteterna på de framtagna produktionstavlorna samt infört regelbundna möten. Det är viktigt med en samsyn kring tid och resurser med tanke på förändringsarbetet i grupperna, samtidigt som produktionen ska flyta på. Styrgruppen önskar dessutom starta ytterligare pilotgrupper samt starta en SMED-övning. Högt tempo! Bilden visare Skaraverkens Lars Lundgren – mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.
Standardiserat arbetssätt – senaste byggstenenDen nyaste modulen i Produktionslyftets metodik är Standardiserat arbetssätt. Hos Hörberg Petersson Tronic AB, HP Tronic har den nu genomförts, där de började med en genomgång för alla produktionsledare och tekniker. Den följdes upp av praktiska övningar i fabriken för att sedan fortsätta grupp för grupp över hela företaget. Fram till slutet av oktober har fyra av åtta grupper redan fått en genomgång. Tanken är att personalen själv tar fram arbetsinstruktionerna och tidsätter dem. De klockar varandra och tar fram ”nuvarande bästa standardiserade arbetssätt”. Mer information har lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Luxo – ett Lean-ljus i höstmörkret

Luxo Sverige AB har en fabrik i Målilla där de tillverkar belysningsarmaturer för offentliga och kommersiella inomhusmiljöer. För några år sedan inledde de en satsning mot Lean och till 2008 sökte de till Produktionslyftet. I år kan de konstatera att de på de senaste åren ökat omsättningen med 25% per anställd och fyrdubblat lönsamheten!

För ett par år sedan gick Luxos enhet i Målilla inte alltför bra. Som produktionsenhet i en större koncern ledde övergripande beslut till att delar av ledningen byttes ut och att problemen adresserades. Men hur? De inledde med att utbilda personalen, tillsatte gruppledare och strukturerade produktionen.

– Vi identifierade våra värderingar, strategier och arbetssätt, berättar platschefen Niklas Lundin. Vi började helt enkelt genomföra koncernledningens direktiv om satsningen mot Lean.


Niklas Lundin, platschef för Luxo Sveriges verksamhet i Målilla.

Rent praktiskt började Luxo med 5S, SMED och Värdeflödesanalys, allt i kombination med allmän information kring Lean. Redan vid det här laget var Lars Eskilsson engagerad, Lars som idag är Produktionslyftets Lean-coach på företaget. Tillsammans tog de även fram grunden till Luxos verksamhetssystem, kallat Trädet.

– Idag lever vi efter verksamhetssystemet och vi har kommit långt i 5S-arbetet, de flesta till tredje eller fjärde nivån, berättar Niklas. Samtidigt har vi vår ISO 9001-certifiering, vilken är viktig vid just det fjärde S:et, ”Standardisera”.

Det långsiktiga arbetet som de påbörjade för ett par tre år sedan – och som de driver vidare som Produktionslyftföretag – har redan givit tydliga resultat. Sedan 2006 har fabriken i Målilla mer eller mindre fyrdubblat lönsamheten och enligt prognoserna ser 2008 ut att bli ett nytt rekordår för den svenska verksamheten; den kommer 2008 att omsätta drygt 200 miljoner med mycket god lönsamhet.

– Ändå vet vi att vi fortfarande bara är i början av arbetet, framhåller Niklas. Det finns mycket att göra, bland annat beträffande effektiviteten. Hittills har vi arbetat med de ”lätta” förändringarna som ger snabba resultat. Nu ska vi gå vidare på djupet och det är nu som uthålligheten blir viktig.

I november 2007 gjorde de en frekvensstudie. Den visade att en tredjedel av tiden på monteringen (exklusive raster) var icke värdeskapande. Detta förutom en möjlig optimering inom de två tredjedelar som var effektiva; här fanns stora möjligheter!

– Vi satte oss med alla inom produktion, lager och verkstad och frågade oss gemensamt om orsaken till siffrorna, berättar Niklas. De fick sätta sig i grupper och diskutera; varför bara två tredjedelars effektivitet?


Personalen är positiva och driver arbetet framåtenligt Produktionslyftets Lean-coach Lars Eskilsson.

Resultatet gav en bra bild över vad personalen – de som utför det praktiska arbetet – ansåg om situationen. Det framkom att arbetstiderna var dåligt planerade, rasterna var för många, för korta och för dåligt placerade. Allt ledde till slöserier som var irriterande både för personal och ledning. Det räckte med en översikt av tidplaneringen för att få en ökad effektivitet.

– Även om vi har ökat antalet anställda från 100 till 105 personer, så har antal tillverkade armaturer per anställd ökat med ca 25%, säger Niklas. Det är ett riktigt gott resultat!


5S är ett av de verktyg Luxo arbetat med, vilket syns ute i tillverkningen.

En annan insats som ökat effektiviteten är inom materialhantering. Tidigare arbetade de inte med dedikerade materialhanterare, utan montörerna sprang emellan. Idag har de personal som fokuserar på hanteringen, medan de andra fokuserar på montering. Det ledde även till att de upptäckte att de ofta saknade rätt komponenter i tid, varför de tittade över lagerupplägget.

Samtidigt som de under 2008 slagit produktionsrekord tre gånger på årets första sju månader har de även ökat leveranssäkerheten från 96,1 till 97,4 mot utlovat. De visste att de måste bli bättre. Vid frekvensstudien som genomfördes konstaterade de – inför personalen – att om siffrorna såg likadana ut på sikt skulle fabrikens konkurrenskraft minska och i ett längre perspektiv utgöra ett hot mot verksamhetens existens. Kraven ställdes på personalen att alla måste dra åt samma håll. Något alla verkar ha tagit till sig.

– Det är verkligen inspirerande och roligt att arbeta med Luxo, berättar Lars Eskilsson. Alla är positiva, de har ett driv och är taggade. Alla ställer upp för sina jobb.

Luxo har ökat kraven på personalen, men ger även mer tillbaka. De har ett premiesystem för alla anställda, hälsoundersökningar för samtliga, personalfester etc. De fokuserar på att lyfta fram det positiva för alla som anstränger sig.

– Även facket har varit både intresserade och hjälpsamma lokalt, berättar Niklas. Vi har en öppen dialog med månatliga möten över en kopp kaffe. De vet var vi är på väg, vi har samma mål och gemensamma intressen kring lönsamhet och stabila jobb.


Platschef Niklas Lundin med Produktionslyftets Lean-coach Lars Eskilsson.

Idag är enheten i Målilla ett föredöme inom koncernen och satsningen går vidare. Tillsammans med Produktionslyftet genomför de Lean-spel med samtliga på fabriken. Till nästa år ska de förändra enhetens layout. Både platschefen Niklas och Sofie Johansson, som ansvarar för logistik och planering, har gått Lean-utbildningen på 7,5 högskolepoäng i Jönköping.

– Som jag nämnde så är det inte lika lätt att nå snabba effekter längre, avslutar Niklas Lundin. Det är nu det verkliga arbetet börjar där vi behöver både uthållighet och coachning. Därför kommer satsningen med Produktionslyftet perfekt i tid!

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet