Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev december 2008


Sök till Produktionslyftet 2009 nu!
Förutsättningar för sökande företag till Produktionslyftet 2009, klicka här >

Att gå stärkt ut krisen

Det har varit en turbulent höst, där många företag har fått en drastisk förändring i förutsättningarna. Även många av företagen som vi i Produktionslyftet arbetar med har en tuff situation och ett stort antal tvingas lägga varsel. Det skär i hjärtat, men det finns i många fall inget alternativ. Hur kan vi förhålla oss till detta när vi vill arbeta med Lean? Långsiktighet och att bygga på medarbetarnas engagemang? Kan arbetet med Lean fortsätta ändå, eller är det lika bra att lägga av? Min fasta övertygelse är att det i dessa tider är viktigare än någonsin att arbeta aktivt med Lean.

Läs Birgitta Öjmertz ledare här >>


Fortfarande tid att söka till Produktionslyftet 2009!

Det finns platser kvar för Produktionslyftsföretag under 2009 – anmäl ditt intresse på vår hemsida! För mer information och praktiska detaljer kontakta carina.egeman@produktionslyftet.se.
Layoutfrågor kring pilotflöde hos Samuelsons Produktions New Store EuropeHos New Store Europe i Floda har de arbetat med layoutfrågor utifrån pilotgruppens 5S-arbete. Med Produktionslyftets Lean-coach diskuterade de kring lämpligt pilotflöde genom verkstaden där Lean-resan ska börja appliceras. Deras Lean-koordinator arbetar även med att sammanställa och bekräfta företagets principer och värderingar för den fortsatta satsningen. I mitten av december genomfördes också ett Lean-spel för den del av personalen som inte kunde vara med förra gången. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.
Mätning, problemlösning och gruppdynamik

Vid en diskussion hos Skaraverken i slutet av november kring mätningar togs beslut om att arbeta med befintliga mått, det vill säga kassationer, leverans (släp, leveransprecision och kapitalbindning) samt produktivitet. Några ytterligare mått ska definieras och tas med i nästa steg. Även förbättringsgruppernas arbete var uppe till diskussion, där Lean-coachens förslag var att i nästa steg erbjuda dem en kort introduktion i problemlösningsmetoder och gruppdynamik. Mer vet mikael.thulin@produktionslyftet.se.
Motala Verkstads VD och personal i värdeflödesanalysEn värdeflödesanalys för två av Motala Verkstads produkter genomfördes den 24 november med deltagarna uppdelade i två grupper. Dagen gav insikter i att ledtiden genom företaget på cirka 180 dagar bör kunna reduceras genom nya sätt att arbeta. Samtidigt förvånades alla över bearbetningstidens marginella del av den totala ledtiden. Även företagets VD samt en representant från styrelsen var med, vilket var mycket positivt. Det samlade intrycket var att personalen känner sin egen del av processen, men har sämre kontroll på helheten vilket leder till att detaljer kan bli liggande i olika buffertar. Mer vet larsgustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.
Fortsatt Lean-satsning trots tuffa tiderI mitten av november följde Lean-gruppen hos Setrab upp vad som hänt sedan sist samt tittade närmare på hur de kan utforma ett schema för städ och underhåll. Gruppen har drabbats av både sjukdom och neddragning, men har ändå hunnit montera ett antal verktygstavlor som en del i 5S-arbetet. Verktyg och utbytesdetaljer har fördelats ut på de platser där de ska användas och det syns att personalen tagit till sig många principer för en god arbetsplatsutformning. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.
Halverad ledtid hos JohpomekDen 17 november genomfördes en SMED-övning i svetsavdelningen hos Johpomek i två grupper fördelade på två stationer: En manuell och en robotsvets. Idag har de en schablon i produktionsplaneringen på 30 minuters ställtid, men det visade sig att det inre stället i manuella stationen var 2,5 minuter och i robotcellen 9,5 minuter. Det yttre stället var till största delen materialhantering. Därför blir ställtiden längre ju större batch man jobbar med. Eftersom batcherna har minskat de senaste åren har också ställtiderna minskat utan att planeringssystemet har uppdaterats. Nu siktar Johpomek på att låta annan personal än svetsarna göra det externa stället och minska batcherna ytterligare. Detta kommer att leda till ännu kortare stillestånd och därmed ökad flexibilitet och kortare ledtid. Efter nyår kommer Johpomek att ha halverat ledtiden i produktionen. Mer vet lars.danielsson@produktionslyftet.se.
Nedbrytbara mål för förbättringsgrupperHos Partab i Kalix fortsatte i november diskussionerna kring och arbetet med företagets produktionssystem. Med inspiration av och exempel från andra företag beslöt de att trappa upp arbetet och arbetsuppgifter fördelades i Lean-gruppen. De gick även igenom flöden, standard och mål, eftersom företaget relativt snart vill starta förbättringsgrupper. Inför det arbetet måste det finnas nedbrytbara mål i de pilotområden som väljs ut. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.
Programstyrelsemöte på Roplan i TumbaDen 11/11 hade Produktionslyftets programstyrelse ett möte förlagt till på Roplan i Tumba. Produktionschefen Torbjörn Edin fick visa runt en intresserad styrelse, som fick se de konkreta förbättringar som redan genomförts av personalen och höra om den långsiktiga planen för arbetet som finns. Det är mycket uppskatta med dessa styrelsemöten ute hos företagen och helt i rätt Lean-anda: Go to genba, det vill säga gå dit där verksamheten bedrivs. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
Materialen i våra fordon 2020

Välkommen den 28 januari till en intressant diskussion mellan fordonsindustrin, akademin och Vinnova. Vilka material och konstruktionslösningar som kan bli aktuella för framtidens fordon styrs av en mångfald faktorer – det kommer att krävas en revolution snarare än evolution i materiallösningar för att möta framtidens krav. Seminariet ska förhoppningsvis bidra till diskussionen om hur våra forskningsinsatser inom området bör läggas upp. En del av frågeställningarna under seminariet har tidigare behandlats inom ett Vinnova-finansierat projekt om kravprofiler för material i framtidens fordon, ett följdprojekt av tidigare arbete inom det KK-finansierade programmet proDesign (föregångare till Produktionslyftet). Deltagare var Bo Carlsson (Högskolan i Kalmar), Magnus Palm (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Åke Nylinder (Hovås Komposit AB) och Lars Nyborg (Chalmers tekniska högskola). Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

”Rätt värdegrunder krävs för att förändra en organisation”

Niklas Modig är en svensk forskare och den ende utlänning som på plats i Japan kunnat studera hur Toyota arbetar med Lean i externa organisationer. Niklas, som talar flytande japanska, kommer att presentera sin avhandling i slutet av 2009 på Handelshögskolan i Stockholm. Innan dess tog han sig dock tid att föreläsa om sina erfarenheter för oss inom Produktionslyftet.

I samband med Produktionslyftets reflektionsdagar i december, då vi alla träffas för att bland annat dela erfarenheter och utvärdera arbetsmetoder, bjöd vi in Niklas Modig för en föreläsning. Niklas har fått mycket – och välförtjänt – uppmärksamhet den senaste tiden tack vare sin forskning kring Toyota och Lean Service på plats i Japan. Han är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm men har bedrivit sin forskning på ”Center of Excellence – Manufacturing Management Research Center” vid University of Tokyo. Avhandling, som presenteras i slutet av 2009, fokuserar på hur Toyota överför sitt produktionssystem till verksamheter utanför den direkta egna verksamheten. Han är den första utlänningen som fått möjlighet att studera Toyotas egen syn på Lean Service.

Från mitten av 90-talet arbetar Toyota bland annat med sina återförsäljare för att föra ut Lean-konceptet hela vägen i värdekedjan. Av Toyotas återförsäljare i Japan ägs endast 2% av biltillverkaren själv. Konceptet inom Lean-service har utvecklats till vad som kallas ”Toyota Sales Logistics” (TSL) och nya underkoncept utvecklas stadigt. En grundsten är att det hela tiden är kunden som styr, vilket betyder en utvidgad kundkontakt; ingen bil produceras förrän den beställts, den levereras först då kunden sagt att den kan hämtas etc. Även underhåll och service ingår i arbetet, allt med målet att kunna åtgärda fel innan bilen gått sönder. En tydlig ”pull-ansats” styr processen där kundens behov är helt avgörande.

För Produktionslyftets del var det intressant att höra hur Toyota lagt upp sitt arbete när de arbetar med externa organisationer. Vissa frågeställningar som vi har i arbetet med Produktionslyftsföretagen måste vara snarlika de frågor Toyota stöter på. En av dem är om Lean verkligen passar alla företag.

– Det går inte att kopiera Toyotas system rakt av, utan alla organisationer måste ta fram ett eget, säger Niklas. Men givetvis kan Toyotas produktionssystem stå som förebild och inspiration. Det är också därför som Toyota vågar vara så öppna kring sitt produktionssystem som de är.


Niklas Modig i föreläsartagen vid Produktionslyftets reflektionsdagar i december.

Niklas beskriver Toyotas filosofiska system som en pyramid; vi som är engagerade i Produktionslyftet känner till rubrikerna. Överst har vi värderingar, därefter principer och metoder med verktyg (redskap och handlingar) underst.

– Oavsett vad det rör sig om – produktion, service etc – så är värderingarna desamma, men ju längre ner i pyramiden blir verktygen alltmer situationsspecifika, säger Niklas. Det är både push och pull, ibland måste verktyg implementeras för att förståelsen ska komma sen. Grunden är dock förståelsen, värderingarna. Med det kommer kunskapen om verktygsval automatiskt.

Toyota började med ett antal utvalda återförsäljare, där dessa stod för kunskap och erfarenheter från kundkontakter. Tillsammans utvecklade de TSL med Toyotas produktionssystem som grund. Konceptet omfattar såväl leveransprocesser som sälj- och serviceprocesser.

– ”Pull-ansatsen” är något som går igen vid implementeringen av TSL, säger Niklas. De genomför aldrig någon förändring i organisationen förrän det finns ett medvetet behov och en tydlig vilja hos personalen.Vad är då en värdering? Lite förenklat menar Niklas att det är det en förutfattad mening eller vår ”grundade uppfattning” om hur saker borde vara. Både vårt beteende och hur vi upplever allt omkring oss i världen styrs av värderingarna. Och allt vi tidigare har upplevt skapar det underlag som byggt upp våra värderingar. Med tanke på detta är det inte den lättaste sak i världen att be folk ändra på sitt beteende …

– Det räcker inte med att förklara saker eller dela med sig av information, säger Niklas. Det krävs att människor även gör, känner, får en egen insikt. Först då kan ett beteende förändras.

Som exempel tar han upp cykling. Den som lär sig cykla kan därefter skriva en bok om att cykla. Men den som bara läst en bok om att cykla, kan den personen cykla tack vare det?

Personalen i organisationen måste komma på hur processerna fungerar eftersom det är de själva som sedan ska utveckla dem. Det är först då som Lean kan bli en del av företagskulturen. Det här är också en fara med alla Lean-verktyg som finns. Det är lätt att företag implementerar verktygen på företaget istället för att etablera de värderingar som ska styra företaget. Det är först då som beteendet kan förändras.

Själv arbetar Niklas lika strukturerat och Lean-influerat som de organisationer har forskat på. Innan mötet med Produktionslyftet fick vi svara på en enkät, allt för att Niklas skulle kunna göra föreläsningen så ”effektiv” som möjligt. Även under själva föreläsningen varvas föredrag med fria diskussioner, direkta frågor att ta ställning till – ständigt händer det något. Utan att avslöja hur så får han oss också att förstå mer om våra egna förutfattade meningar …

Niklas Modigs erfarenheter stämmer väl överens med Produktionslyftets arbetssätt, vilket känns tryggt. Vi förefaller ha ”rätt tänk” med tanke på Toyotas arbetssätt. Vad vi kan ta till oss är att det gäller att jobba mer med att ändra värdegrunder – inte beteenden – för att omprogrammera en organisation.” Eller som en av Produktionslyftets deltagare uttryckte det: ”Niklas fick oss att börja tänka och reflektera på ett sätt som jag känner direkt bidrar till vårt arbete.”

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet