Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev mars 2009


Produktionslyftet välkomnar till Konkurrenskraft 09!Den 27-28 maj arrangerar Tekniska Mässan och Eurostep i samarbete med Lean Forum och Produktionslyftet konferensen Konkurrenskraft med inriktning mot Lean och PLM. Konferensen förklarar filosofi och arbetssätt och diskuterar möjligheter för hur tillverkande företag blir starkare med hjälp av Lean och PLM. En av moderatorerna under konferensen är Produktionslyftets Hans Reich. För program och anmälan, se www.konkurrenskraft.com. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Kompetensutveckling i företagen ett måste för ökad konkurrenskraft

För att utveckla kompetensen i företagen, som är helt nödvändigt för att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan, måste man kontinuerligt fylla på med ny kunskap och det gäller både på företagets strategiska och operativa nivå. Det är för övrigt samma förhållande i alla organisationer, både privata och offentliga; utan tillförsel av ny kunskap så uppstår kompetensbrist vilket leder till en stagnation och tillbakagång. De företag eller organisationer som har förmåga till ständigt lärande, en aktiv omvärldsbevakning och framtidsanalys kommer alltid att utvecklas. Men, det gäller inte bara att tillföra kunskap utan också ha en förmåga att skapa den aktiva och lärande affärs- och innovationsprocessen inne i företaget och skapa inte bara ett deltagande utan också delaktighet i den interna processen.

Läs Nils Danreds ledare här >>
Tema Halland: Kortare ledtider hos Dormer Tools

Hos Dormer Tools i Halmstad fortsätter Lean-arbetet i ett högt tempo. Lean-introduktion för alla har genomförts och kommande aktiviteter har planerats. I månadsskiftet februari/mars genomfördes SMED-övningar på två avdelningar i produktionen och ställtiden kunde sänkas med mellan 25% och 35%. Och det finns mer att göra! Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.
Tema Halland: Avslutning hos AutotubeAutotube i Varberg är ett av Produktionslyftets pilotföretag, det vill säga de ingår i den allra första gruppen av företag. De har nu haft sina avslutande coachmöten och den 1 april är det dags för avslutningsmöte med ledningsgruppen, nyckelpersoner samt fackliga representanter (ca tolv personer). En självutvärdering genomförs som jämförs med den som gjordes för ca 18 månader sedan (se bild). Detta för att ge en titt i backspegeln, var är vi nu och framförallt att blickat framåt gällande planer för den fortsatta resan ”på egen hand”. Mötet avslutas med att företaget föräras med ett diplom från Produktionslyftet. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.
Tema Halland: Nytt produktionssystem hos Gnotec Mefa

Gnotec Mefa i Kinnared har flera unika produktionstekniska lösningar. De har en modern maskinpark och är mycket skickliga på robotsvetsning med visionavsyning. Det produktionssystem som tagits fram är mycket väl genomtänkt och stämmer överens med företagets kulturella bakgrund. Nu satsar de helhjärtat på standardiserat arbete för att ytterligare effektivisera processerna. Mer information har lars.eskilsson@produktionslyftet.se.
Nominera till Svenska Leanpriset 2009!Vid Lean Forum Konferens 2008 delades för första gången Svenska Leanpriset ut. Stolta vinnare var AstraZeneca Turbuhaler och produktionschefen Peter Alvarsson tog emot priset på scenen. I år delas Svenska Leanpriset ut för andra gången och med tanke på intresset från såväl företag som media kommer prisutdelningen vid Lean Forum Konferens 7-8 oktober att bli årets Lean-höjdpunkt. Den som vill nominera ett företag eller en organisation till Svenska Leanpriset kan göra det genom att gå in på www.leanforum.se/leanpriset – här finns även regler och anmälningsformulär. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
Nya företag i Produktionslyftet

Antagningen av Produktionslyftsföretag för 2009 pågår för fullt. Följande företag är redan klara: Lövånger Elektronik AB (LEAB), Press & Plåtindustri AB, Smekab AB, AB Carlsson & Möller, Bostik AB, Finnveden Gjutal AB, Kvillsfors Fönster AB, Nobel Biocare AB Produktion, Gnotec JV AB och Scana Steel Söderfors AB. Vi tar emot anmälningar successivt under året – se hemsidan för information och anmälan. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.
Lyckat och välbesökt seminarium i MoraVasaloppet Business Arena i Mora den 26 mars blev ett lyckat arrangemang med 70-talet deltagare, med bland andra Produktionslyftets Hans Reich som föreläsare. Bilden visar från vänster: Alexander Persiki (chef för stressmottagningen vid Karolinska Institutet), PeO Sjöberg (Wajrum, arrangör), Joakim Gedda (Ericsson), Jonas Bauer (vd för Vasaloppet), Johan Svenningstorp (Volvo Technology) och Hans Reich. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.
Tekniksamarbete för konkurrenskraftDen 11 februari genomfördes vid Luleå tekniska universitet en workshop kring samarbete mellan företag och akademi inom produkt-, produktions- och teknikutveckling under rubriken ”Tekniksamarbete för konkurrenskraft”. Målet med dagen var att företag och Luleå tekniska universitet ska starta samarbeten som ger tydlig nytta för alla involverade. Som föreläsare deltog bland andra Produktionslyftets Lean-coach Hans Engström och Produktionslyftsföretaget Plymovents platschef i Lycksele, Tony Norgren (se bild). Mer information har hans.engstrom@produktionslyftet.se.
VD inledde lyckad utbildning hos IndexatorEtt coach-möte med genomgång av handlingsplan/tidsplan för det fortsatta arbetet genomfördes hos Indexator i Vindeln i februari. Företagets VD gav en nulägesbild och inledde med framtidens utmaningar och beskrivning av Indexators filosofisystem med fokus på ett nytt sätt att bedriva projekt- och förbättringsarbete. Det blev en väldigt lyckad inledning till den utbildning i värdeflödesanalys som sedan genomfördes. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.
En uppskattad styrelsemedlem har gått bort

Det är med sorg vi meddelar att Produktionslyftets styrelsemedlem Anders Holmberg har avlidit efter en kort tids sjukdom. Anders var chef för axelproduktionen på Scania och en positiv person med stort engagemang kring Scanias produktionssystem och Lean. Han var en uppskattad kollega som alltid lyfte fram människan i produktionen. Det är med djup saknad men med ljusa minnen som vi tackar Anders för den tid vi fick arbeta tillsammans.

En region med Lean-insikt

När Produktionslyftets föregångare proDesign 2002 drog igång sitt arbete med att skapa insikt om Lean var det inte många som hoppade på tåget. Vi arbetade efter devisen ”ingen efterfrågar något de inte känner till” och gav oss ut på jakt efter engagerade och framsynta samarbetspartner. TEK i Halmstad var en av de första som insåg möjligheterna och de är numera en av Produktionslyftets samarbetspartner – idag har ett ”Lean-tänk” etablerats i snart sagt hela regionen!

Inom Produktionslyftet – och, innan dess, proDesign – har vi flera nära samarbetspartner i olika delar av landet. I ett antal temanummer av nyhetsbrevet kommer vi att fokusera på olika samarbetspartner och den region de verkar i; vi har sett tydliga samband mellan graden av Lean-insikt i en region och en starkt engagerad regional partner. I detta nyhetsbrev ägnar vi oss åt ”Region Halland” med ett antal angränsande orter.

Lean är inte en samling verktyg, Lean handlar om insikt. Visst kan ett ”Lean-tänk” skilja sig en del åt mellan olika företag, men det grundar sig på gemensamma filosofier och principer. Hos Teknik och Kompetenscentrum (TEK) i Halmstad insåg Anders Stegmark med kollegor snabbt att det viktiga i företagskontakterna inte var att lyfta fram ”Lean-verktyg”, utan att skapa en förståelse och insikt om Lean som helhet.TEK ägs av regionens näringsliv. För närvarande har de 328 företag som medlemmar i södra Halland och nordvästra Skåne. Alla företag och offentliga verksamheter, stora som små, kan bli medlemmar i TEK och därmed vara med och påverka såväl utbud som inriktning.

– När Hans Reich från Produktionslyftet var här och körde insiktsseminarier för en sex-sju år sedan arbetade vi i kraftig motvind, berättar Anders Stegmark. Företagen hade varken tid eller lust att ta till sig Lean. Idag pratar vi praktiskt taget bara Lean i kontakten med medlemsföretagen!

Det märks på antalet företag i regionen som är engagerade i Produktionslyftet: Autotube i Varberg, Dormer Tools i Halmstad, KWA i Knäred och Gnotec Mefa i Kinnared och Reftele. Till dessa tillkommer företag som Emballator Lagan Plast, HP Tronic och Rapid Granulatur strax utanför länsgränserna – och många flera företag i regionen är på väg in i Produktionslyftet.

– Vi kom i kontakt med Produktionslyftet via ett seminarium arrangerat av TEK, berättar Dormer Tools VD Erling Gunnesson. Det var sommaren 2008 och vi diskuterade med Hans Reich kring Produktionslyftet. Det slutade med att vi ansökte och senare samma höst blev vi antagna.Tillsammans med Produktionslyftets Lean-coacher Lars Danielsson och Joakim Bjurström har de redan planerat in aktiviteter för en stor del av 2009. Själva vill Dormer ogärna slå sig för bröstet, eftersom de först vill ha konkreta resultat att visa upp. Men de är mycket nöjda med arbetet så här långt.

– Jag vill ge en eloge för kvaliteten på coach-stödet, säger Erling. Vi upplever att både Lars och Joakim verkligen säger till när de har en avvikande mening eller ser något som de inte tycker är rätt. Även om vi gör jobbet själva så driver de oss framåt i rätt riktning.

En annan effekt av Lean-insikten i regionen är efterfrågan på Chalmers utbildning ”Lean produktion” på 7,5 högskolepoäng. En kurs anordnades i samarbete med Produktionslyftet, TEK och Region Halland med start i november 2007, och den blev snabbt fullbokad. Region Halland sköt insiktsfullt till regionala medel som stöd för de företag som var utanför Produktionslyftets målgrupp och därför inte fick ett subventionerat pris. Resten bekostades av företagen själva och Produktionslyftet. I dagarna startas dessutom en andra Lean-kurs i Halmstad, också den fulltecknad – och det finns redan förfrågningar om ytterligare en kurs!

Samtidigt är det inte bara företagen i regionen som har anammat Lean. Exempelvis deltog Kulturförvaltningens ledningsgrupp i Halmstad i ett Lean-seminarium som TEK och Produktionslyftet arrangerade på Militärhögskolan 2008. De insåg möjligheterna och har gått vidare med att utbilda sig i Lean-verktyg som exempelvis värdeflödesanalys.

– De har bestämt sig att arbeta efter en Lean-modell, säger Anders. Och de har fått andra avdelningar att också få upp ögonen för Lean, även om det är de själva som är spjutspetsen inom kommunen.Det stora intresset har bland annat lett till att Produktionslyftets Lean-coach Joakim Bjurström tillsammans med Hans Reich genomförde ett specialseminarium för ordförandena för alla nämnder och bolag i Halmstads kommun.

– Flera förvaltningschefer deltar även vid våra Lean-seminarier, berättar Anders. De har helt enkelt insett att de måste satsa på Lean, de har inget annat val.
Den 5 maj är det dags för nästa Lean-seminarium på Militärhögskolan, ”Lean i praktiken – privat och offentlig verksamhet”. I samband med det kommer även kriterierna för ett nyinstiftat pris att presenteras: Årets Lean-företag i Halland. I juryn sitter bland andra Hans Reich och Joakim Bjurström, men även Hallands tillväxtschef Nils Danred som skrivit ledaren i detta nyhetsbrev.

– Vi hoppas att det ska bli ett årligen återkommande pris, avslutar Anders Stegmark. Vi har onekligen många värdiga mottagare i regionen!
Om du vill lära dig mer om Lean och hur Lean kan få fäste i en region, boka in en resa till Halmstad den 5 maj. Anmäl dig på mail till tek@kompetenscentrum.se (mer information finns på www.kompetenscentrum.se) – räkna med att det blir fulltecknat!

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet