Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev augusti 2009


I den outnyttjade kreativiteten har vi konkurrenskraft!

Jag har rollen som företagsutvecklare i ett projekt som heter Tillväxt Halland i Region Halland. I projektet finns en företagsutvecklare i varje halländsk kommun, där jag jobbar med företagen inom Falkenbergs kommun med uppdraget att utifrån företagens behov skapa utvecklingsprojekt genom att bland annat involvera exempelvis högskola och universitet (Chalmers, Högskolan i Halmstad med fler). Den röda tråden genom hela projektet är att bidra till en förbättrad innovationskultur bland företagen i Halland och därmed till en stärkt hållbar tillväxt.

Läs Mattias Larssons ledare här >>


Semester med produktionssystem som hemläxaEfter en liten andhämtning kunde Hudiksvallsföretaget Huddig i juli återuppta arbetet med principer, strategi och målbild (se bild). Starten var både omfattande och omtumlande enligt VD, men nu kunde de avsluta sin workshop och få fram resultat inför det fortsatta arbetet med företagets produktionssystem – något som för övrigt även gällt som hemläxa till efter semestern! Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.
Teori och praktik på utbildningsdag hos Setrab

Den 2 juni genomfördes en utbildningsdag i Förbrukningsstyrd Produktion hos Setrab i Limhamn. Produktionslyftets utbildare Peter Olsson och Carl Wänström, tillika Lean-coach, höll i utbildningsdagen. Först gavs två timmars teoretisk genomgång som följdes av mer praktiskt arbete med att utveckla förbrukningsstyrning på två valda områden. Den lyckade utbildningsdagen ledde till många diskussioner och förbättringsförslag. Mer vet carl.wanstrom@produktionslyftet.se.
Lean Forum Konferens 2009 i Göteborg den 7-8 oktoberVälkommen till årets Lean-arrangemang i Göteborg. Ett antal workshop är redan fulltecknade, men det finns konferensplatser kvar – anmäl dig på www.leanforum.se!
Framtidsplanering hos Proxy i KalmarI Kalmar planerade Proxy Electronics AB under juni för den upprampning som ska ske under augusti och september. De diskuterade bland annat hur det standardiserade arbetet kan se ut samt hur kanban-upplägget ska hanteras. Dessutom diskuterades och planerades den kommande ombyggnaden och komprimeringen av lagret. På bildens ses Proxys produktionschef Ewa och produktionsledare Mattias. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.
Framåt tankesätt ger kortare ledtiderHos Dormer Tools i Halmstad diskuterades i slutet av juni en ny layout, och en handlingsplan för att testa nya flöden togs fram. Testperioden kommer att vara under september och därefter bestäms hur och när maskiner och utrustning ska flyttas. Företaget är väldigt framåt i sitt tankesätt och diskussionerna om kraftigt sänkta ledtider ses inte längre som en omöjlighet. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Hantverk och high-tech i harmoni

Den som börjar jobba på det här företaget blir kvar. Så går ryktet i Skövde. De driver Sveriges enda kopparslagarskola och både kopparn och yrkesstoltheten löper som en röd tråd genom verksamheten. Här är det hantverk i harmoni med laserskärning och CAD – och över alltsamman en långsiktig satsning på Lean. Välkommen till AB Furhoffs Rostfria!

Hos AB Furhoffs Rostfria i Skövde är det fjärde generationen som driver det metallbearbetande företaget med anor från 1800-talets slut. Att de är stolta över sitt ursprung som kopparslageri märks tydligt; här drivs fortfarande Sveriges enda kopparslagarskola tack vare entusiastiska anställda och före detta anställda.

– Kravet för att gå i kopparslagarskolan är att man har varit anställd på Furhoffs i 25 år, avslöjar Björn Furhoff, VD och ägare. Kan man jobba med koppar så klarar man alla metaller. Det är den röda tråden hos Furhoffs!


Björn Furhoff, VD och ägare, tillsammans med produktionschefen Jan Adolfsson.

Det ett 15-tal personer som träffas en kväll i veckan i kopparslagarskolan, där företaget står för lokaler och material. Kunskap och erfarenhet står de (före detta) anställda för. Det är mycket stolthet och tradition; det är hantverk, inte bara maskiner. Här ligger grunden till Furhoff-andan, företagets kultur, något de lyckats bevara tillsammans med de gamla verktygen och den traditionella kunskapen. Ändå är Furhoffs idag ett lika modernt som framgångsrikt företag.

För trots sina gamla traditioner – eller kanske just därför – är de snabba med att ta till sig ny kunskap och använda den till sin fördel, varför ständiga förbättringar kommer naturligt för dem. Därmed kommer vi in på Lean-spåret. När de via Teknikföretagen kom i kontakt med Produktionslyftet kände Björn och Jan att det var som klippt och skuret för Furhoffs. I september 2007 blev de antagna som Produktionslyftsföretag.


Exempel på hantverk i miniatyr från kopparslageriet.

Produktionschef Jan Adolfsson och produktionstekniker Magnus Torgin anmäldes till 7,5-poängskursen i Lean produktion på Chalmers och blev företagets Lean-koordinatorer. Tillsammans med Produktionslyftets Lean-coach Roger Lundin planerade de upplägget.

Företagets ledningsgrupp – bestående av VD, marknadschef, produktionschef, kvalitetsansvarig, produktionsteknik, inköpsansvarig, arbetsledare och fackrepresentant – genomgick Produktionslyftets obligatoriska del bestående av olika utbildningsblock för att erhålla en samsyn kring företagets grundvärderingar. Dessa värderingar och principer vägleder och styr sedan företagets verksamhet framöver – och även Produktionslyftets arbete i företaget. Det obligatoriska blocket resulterade även i en folder kring Furhoffs produktionssystem.

– Visst kan vi erkänna att det var svårt att komma igång, men vi visste att det var en startsträcka, säger Jan Adolfsson. Vi visste också att vi hade en del ”lågt hängande frukter”, områden där förbättringar snabbt skulle slå igenom. Tack vare det fick vi också snabbt fram goda exempel genom de olika verktygen som ingår i Produktionslyftet.


Avancerad utrustning i modern produktion, kombinerat med ett genuint hantverkskunnande.

Både Jan och Björn insåg vikten av att få alla med sig, att få in nya tankesätt. De råkade ut för revirtänkande och andra problem, men valde själva att släppa prestigen för att se verkligheten. Bland annat tack vare de goda exemplen fick de snart alla att dra åt samma håll.

– Vi har två starka fack här, men ingen motsättning, säger Björn. De var med från start, från grundvärderingarna och framåt. De är ett föredöme och strävar liksom vi efter trygga jobb och långsiktighet.

En sak som Björn och Jan framhåller i arbetet med Produktionslyftet är insikten om värdet i att samla grupper och avsätta tid – så kallade förbättringsgrupper – i olika produktionsflöden för att lyfta idéer, det vill säga sortera ut vad som är värdeskapande och vad som är slöserier utifrån de berörda personerna i flödet. De berörda personernas kompetens blev allt viktigare att ha med sig för att få fram konkreta förbättringsförslag. Att arbeta med värdeflödesanalyser såg de som ett bra och effektivt verktyg för att få igång förbättringsförslag.

– Vi såg tydligt att personalen efterfrågade information om hur verksamheten gick, vikten av feedback, säger Produktionslyftets Roger Lundin. Ju bättre kommunikation företaget har internt desto mer samsyn erhålls. Engagemanget är stort på Furhoffs, vilket bland annat alla förbättringsidéer visar, och det gäller att hålla detta vid liv kontinuerligt. Furhoffs har avsatt både tid och forum för detta.


Magnus Torgin, produktionstekniker och Lean-koordinator.

Vad omfattar då företagets verksamhet? Furhoffs affärsidé är enkelt uttryckt att förädla rostfria plåtar. De arbetar huvudsakligen inom två områden: Byggprodukter (främst VVS) samt kundunika produkter, som exempelvis radarantenner. Ofta rör det sig om utlagd produktion där kunden inte har någon egen tillverkning.

– Vi utgår alltid från en plan yta som sedan förädlas till praktiskt taget vad som helst, säger Jan. Med vårt hantverkskunnande och våra CAD-experter klarar vi det mesta.
Furhoffs levererar flera olika produkter till bland andra Tetra Pak, Arjo och Getinge – inom livsmedel och läkemedel är de ofta OEM-leverantörer. Och varenda liter svensk vodka har producerats i cisterner från Furhoffs!

– Ja, det är faktiskt sant, skrattar Björn. Vi fick kontrakt med Vin & Sprit på 60-talet och de där utrustningarna håller i evigheter.

Furhoffs omsätter ca 65% i egna produkter, resten som lego- och OEM-leverantör. De har egna konstruktioner av standardprodukter där de använder sig av en hel del modultänkande, delvis inspirerat av deras Lean-tänk.

– Vi har tagit fram en del halvfabrikat av golvgropar för snabb montering, berättar Jan. Vi styr kunden mot vissa standarder och har därmed kunnat minska leveranstiden kraftigt; vissa levererar vi på ett dygn istället för 5-6 veckor.

De har även återupptagit produktionen av diskbänkar för den privata marknaden, något de arbetade mycket med förut. Idag är det främst exklusiva produkter, där beställaren utnyttjar Furhoffs hantverkskunnande till exempelvis båtar och skräddarsydda kök.

– Till skillnad från våra konkurrenter kan vi fortfarande klara av hantverksmässig produktion, berättar Björn. Vi har tillverkat diskbänkar som kostar upp till 100 000 kronor.
Genom att kombinera modernt hantverk med effektiv produktion och avancerade hjälpmedel som CAD och laserskärning så behåller de sin konkurrenskraft. För konkurrens finns det! Dels från andra material som plast eller gjutjärn, men även från andra tillverkare av rostfria produkter.


AB Furhoffs Rostfria driver idag sitt Lean-arbete på egen hand och resultaten syns överallt.

Lågkonjunkturen har drabbat även Furhoffs Rostfria, om än inte så hårt. Idag är de knappt 70 anställda och de har backat till 2007 års budget, men de pratar redan om att dubbla omsättningen … De vill dock växa i lagom takt, vilket går helt i linje med Lean där syftet är tillväxt. Furhoffs kunde ha växt snabbare under högkonjunkturen, men den svagaste länken har hela tiden legat i fokus. Att ingen kund har större del än 20% av omsättningen är en annan anledning till att de klarat sig i nedgången.

– Vi finansierar dessutom alla investeringar själva, säger Björn Furhoff. Cash is King. Kunden ska veta att det går bra att komma tillbaka om tio år.

Målsättningen är att investera 10% av omsättningen, alla vinster går tillbaka i företaget. Investeringarna behöver inte ha pay-off på ett par år; enligt Björn får det gärna ta fyra-fem år, bara det känns rätt. Långsiktigheten följer den röda koppartråden.

Furhoffs Rostfria avslutade sin tid som Produktionslyftsföretag i början av sommaren 2009 och driver nu Lean-arbetet vidare på egen hand. Mycket ansvar har förstås landat på Lean-koordinatorerna Magnus och Jan, men företaget har även tagit in en Lean-konsult för att få mer tyngd i satsningen. Peter Svahn från Kvaltek hjälper till med ”helikoptersyn” på företaget varje vecka och han accepterar enligt Jan inga undanflykter. Vilket är bra, för det är konsekvens som krävs.

– Det ger så mycket tillbaka att våga ta tid från produktionen och tala om exempelvis ordning och reda, 5S, att planera – vi tjänar igen tiden mångfalt, avslutar Jan Adolfsson. Du måste tro på det! Schemalägg och följ planen, lägg in de resurser som krävs. Det betalar sig!

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet