Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev oktober 2009


Skapa arbetssätt där alla känner delaktighet

Som tillverkare jämförs vi hela tiden med andra producenter både i Sverige och utomlands. När jag hösten 2007, under ett seminarium om Lean, för första gången kom i kontakt med Lean-filosofierna och spelade Lean-spelet var det lite av en aha-upplevelse. Bland annat var en av föredragshållarna från Lunds universitetssjukhus, där de startat upp arbetssätt enligt Lean med väldigt bra resultat. Jag insåg då vikten av att skapa förutsättning för att kunna finnas kvar som producent. Vi måste skapa ett företag som fokuserar på kundnytta och hela tiden jobbar med att minimera slöserierna. Vår chans är att erbjuda kunderna maximal flexibilitet, korta och exakta ledtider med hög kvalitet på tjänster och varor och att hela tiden minimera slöserierna. Detta är kundnytta för våra kunder.

Läs Thomas Rydhagens ledare här >>


Skriv på för 2 grader!Internationell forskningen visar att temperaturen inte får öka mer än två grader för att klimatpåverkan på jorden inte ska bli oacceptabel. Bland andra näringsminister Maud Olofsson rekommenderar en påskrift för uppropet – se www.2grader.se.
Kvalitetssatsning hos Finnveden Gjutal

Med tanke på att kvalitet är ett viktigt begrepp hos Finnveden Gjutal i Hultsfred genomfördes en specialutbildning för kvalitetsmedarbetarna samt styrgruppen gällande förbättringsgrupper. Kvalitetspersonalen kommer att få en viktig stödjande roll till förbättringsgrupperna. Mer information har lars-gustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.
Hannells Väg FramåtHannells Industrier i Falkenberg tillverkar emballage i form av dunkar och fat med den äran. Men nu ska de bli ännu bättre. Under sommaren har en grupp med nyckelpersoner arbetat fram skriften med de grundläggande värderingar och principer som leda vägen i det fortsatta förbättringsarbetet inom hela företaget. Samtliga 130 medarbetare avsätter en dag till att reflektera och diskutera kring innehållet i Hannells Väg Framåt, som ska leda från bra till bättre och från bättre till bäst. Nästa steg är att arbeta praktisk med metoder som stödjer principerna. Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.
Många parallella aktiviteter hos HIAK

HIAK i Hedemora har tagit fram det första utkastet på sina principer i form av PowerPoint-bilder. Styrgruppen på 14 personer har gemensamt tagit fram principerna under ett antal träffar och med stort engagemang i dessa frågor. De har gått igenom förändringsledning, mätövning och värdeflödesanalys (VFA) och även startat en test med 3S på en yta med bra resultat. Förändringsledningen genomfördes tidigt för att skapa en förståelse för vad denna förändring innebär för ledarna, vilket föll väl ut. Mätövningen gav många nya vinklingar på hur företaget ska använda sina mål och mätningar. Gruppen gjorde även ett bra arbete med att ta fram VFA med analys på ett projekt från offert till färdig för leverans. Mer vet asa.martensson@produktionslyftet.se.
Scanautomatic och Tekniska MässanProduktionslyftet deltog vid seminarier både på Tekniska Mässan och Scanautomatic den 13-16 oktober i år. På Tekniska Mässan hölls Lean-seminarier på den öppna scenen varje dag vid lunchtid, något som blivit lite av en tradition. Som vanligt växlade Hans Reich och Anders Hugnell mellan uppdragen – och som vanligt var deras föreläsningar de mest välbesökta. På Scanautomatic höll Hans Reich även en föreläsning runt Green Lean, ett uppskattat tema som han även upprepade på Tekniska Mässan. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.
KWH Pipe Sverige förbättrarParallellt med att alla på plaströrtillverkaren KWH Pipe i Borås får en introduktion till Lean och företagets vägledande principer har tre förbättringsgrupper i produktionen startats. De har börjat med en workshop på en dag med teori, diskussion, övning och uppstart. Förbättringsgrupperna träffas en timme varannan vecka för att diskutera förbättringar samt planera det praktiska arbetet. En dag per månad avsätter de för praktiskt arbete för att få snurr på förbättringsverksamheten. Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.
Ostnor på gång med sitt verksamhetssystem

Ostnor har tidigare arbetat med flera av verktygen och metoderna inom Lean, kunnandet inom dessa är stort och de har fått positiva resultat. Deras Lean-koordinator har till uppgift att tydliggöra styrgruppen och etablera ”pulsmöten”. Nästa steg gäller utrullningen av deras produktionssystem som kallas OVS (Ostnors VerksamhetsSystem), där ett utkast nu ligger ute på ”remiss” hos ledarna i produktion. Mer vet asa.martensson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftsföretag på Lean Forum Konferens 2009

När Lean Forum Konferens arrangerades för åttonde gången den 7-8 oktober så var Produktionslyftet väl representerat. Liksom de senaste åren var arrangemanget förlagt till Chalmers i Göteborg och förutom Produktionslyftsföretagen Luxo, Gnotec Mefa och Johpomek deltog många intressanta föreläsare: Mr Imai (Kaizen Institute), dr Michael Ballé (Lean-författare) och Sarah Lethbridge (forskare, Cardiff University) bland andra.

Ruthger de Vries, platschef på Scania i Oskarshamn, inledde konferensen med att berätta om hur de tränar personalen i en tid med reducerad efterfrågan. Med 1800 personer som tillverkar hytter i Oskarshamn finns en fantastisk potential att förbättra arbetssätt och produkter. Scania vill inte varsla, kompetensförlusten blir större än uppsägningsvinsten, som Ruthger de Vries uttryckte det.
Mr Imai från Kaizen Institute klargjorde bland annat att Kaizen är Toyotas DNA. Han förädlade ytterligare definitionen av Kaizen – ”ständiga förbättringar varje dag, av alla och överallt” – och lyfte det till dramatiska och strategiska förbättringar i hela organisationen. Med japansk värdighet förenklade han även problemlösning och företagande. Var började detektiven Colombo sin problemlösning? Jo, han gick direkt till brottet, liket eller vad nu problemet var. Så ska vi göra även i industrin – go and see!

En forskarinspirerad föreläsning runt potentialen med Lean genomfördes av Sarah Lethbridge från Cardiff University (Lean Enterprise Research Center). Universitetet vann bland annat Shingopriset 2009 för sin Staying Lean Publication. Hon tipsade om respekt och uthållighet då det helt klart finns hinder för att få alla engagerade i förbättringsarbeten. Oengagerad ledning och brister i kommunikation är några av orsakerna när Lean-ansatser misslyckas.

Parallellt med Produktionslyftet

Luxo, Gnotec Mefa och Johpomek, tre av Produktionslyftets företag, deltog i varsitt parallellt spår efter första dagens lunch. Som stöd medverkade även Produktionslyftets Lean-coacher Lars Eskilsson (Luxo och Gnotec Mefa) och Jonas Laring (Johpomek).


Johpomeks Lean-koordinator Maria Rimborg Sahlin framför en förbättringstavla i företagets fabrik.

Johpomek AB presenterade sin Lean-resa på det parallella spåret kallat ”Ständiga förbättringar”. Resan de presenterade är ett exempel på en framgångsrik introduktion av Lean-filosofi. Styrkan i Johpomeks förändringsarbete är deras förmåga att involvera och engagera alla medarbetare. Det inledande arbetet resulterade i en god samsyn och en skrift som beskrev deras syn på Lean. Den produktionsapparat de byggt genom åren är relativt tekniskt avancerad med en blandning av automater, robotar och manuella arbeten. Kundkraven har långsamt ändrats från långa order med stora batcher till korta med små batcher. Antalet nya produkter ökar också. Insikten fanns att sättet att lägga upp arbetet, flödet och layouten inte harmonierade med kundkraven. Samsynen var dock inte total kring vilka åtgärder som skulle bli de mest verksamma – vilka frukter som hängde lägst. Hindren de såg mot att kunna köra korta, snabba ordrar rationellt var att det var många komponenter att hålla reda på och det var många arbetsmoment med ett ställ på varje. Lean-arbetet började med att stegvis åstadkomma en stabil, förutsägbar process: Förbättringsgrupper, 5S (ordning och reda), ställtidsreduktion, kvalitetssäkring och involvering av alla i processen. När de märkte att det fungerade började de att titta på sätt att snabba upp processen. Genom att hitta sätt att korta liggtiden mellan stegen i produktionen kunde ledtiden steg för steg sänkas och antalet produkter i arbete minskas. Den processen pågår och kommer antagligen att fortsätta framöver, eftersom Johpomek inser att förmågan att snabbt leverera korta ordrar är en stor fördel i den globala konkurrensen.

Luxo AB i Målilla, tillverkare av ljusarmaturer, deltog i spåret ”Värderingar och medarbetare”. Deras huvudtes var att med ständig kompetensutveckling och därmed motiverade medarbetare går det att åstadkomma otroligt mycket. Deras arbete har resulterat i en tillväxt och resultatförbättring med ett tiotal procentenheter.

Gnotec Mefa AB, underleverantör till fordonsindustrin, deltog i spåret ”Flöden och visualisering”. Deras framgångskoncept har varit att ”kortsluta” alla gamla flöden och bygga nya raka och snabba flöden med ökad flexibilitet och färre verktygsbyten, vilket har lett till kortare ledtider och stor reducering av bundet kapital. De har öppnat upp sitt MPS-system och visualiserat allt samt genomfört ett stort 5S-arbete med mycket goda resultat.

Alla spåren var välbesökta och många frågor ställdes över hur de lyckats åstadkomma sina resultat. De hade egentligen behövt dubbla tiden för besvara alla frågor …

Vinnare av Svenska Leanpriset 2009

Under Lean Forum Konferens delades Svenska Leanpriset ut för andra gången, där Saab Automobile AB Produktion Trollhättan stod som vinnare. Övriga finalister var Esab AB Welding Equipment i Laxå samt Karolinska Universitetslaboratoriet i Stockholm.


Gunnar Brunius, produktionsdirektör Saab Automobile, tog emot Svenska Leanpriset av idrottsstjärnan Erica Johansson.

– Vi känner oss oerhört stolta efter många år av hårt arbete med verksamhetsförbättringar, berättade Gunnar Brunius, produktionsdirektör Saab Automobile. Premieringen känns extra bra i den turbulens som råder i företaget.

Prisutdelare var Erica Johansson, svensk rekordhållerska i längdhopp och expertkommentator i Sveriges Television. Motiveringen som hon fick läsa upp löd:

”Med uthållighet och under stor press har Saab Automobile Produktion i Trollhättan infört ett systematiskt arbetssätt som uppnår resultat i världsklass. Utmärkande för deras arbete är ett starkt engagemang av ledningen byggd på ständig närvaro och involverade medarbetare. Speciellt framträdande är deras fokus på säkerhet och kvalitet liksom det systematiska arbetet med standardisering, arbetsorganisation och ständiga förbättringar. Saab Automobile Produktion i Trollhättan är en förebild och inspirationskälla som visar hur ett långsiktigt Lean-arbete med små medel ger enastående effekter.”

Exjobbstipendium till Lean-coachens studenter

Xiaojin Qiu och Xiaoxia Chen presenterades som vinnare av Lean Forums nyinstiftade Exjobbspris på 15.000 kronor. Dessvärre hade pristagarna åkt tillbaka till Kina så deras handledare Jonas Laring, tillika Lean-coach inom Produktionslyftet och medverkande under de parallella spåren, mottog priset för deras räkning. Vinnarna har studerat på Chalmers och titeln på deras premierade arbete var ”Evaluate the environmental impacts of implementing lean in production process of manufacturing industry”.


Dr Michael Ballé, med ansiktet mot kameran, diskuterar Lean (får vi förmoda) med Mr Imai.

Under konferensens avslutande dag berättade dr Michael Ballé om implementering och om hur det går att skapa en hållbar och lärande organisation. Michael är konsult och författare som har skrivit fler böcker om hur Lean bäst implementeras i tillverkningsindustri, sjukvård och administrativa verksamheter. Han menar att Toyota inte har nått dit de är genom att göra bättre produkter, utan genom att tillverka bilar som kunderna vill köpa.

Enda sättet att konkurrera är att jobba tillsammans, Lean måste komma inifrån. Identifiera problem på hemmaplan och agera därifrån; havererar en uppgift så måste de ansvariga ha en alternativ plan. Varje process går att förbättra om och om igen. Och ”win-win” behöver inte betyda ”nice-nice”, menade Ballé och skickade med budskapet om att Lean ska kännas – det gör ont ibland!

– Utläser du inte positiva resultat av dina åtgärder så kanske du löser fel problem, avslutade dr Ballé. Här är personalens erfarenhet viktig, något som Toyota har en enorm respekt för.

Fredrik Nyby/Björn Stenvall 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet