Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev november 2009


Nya möjligheter för Produktionslyftet

En eventuell fortsättning av Produktionslyftet kan innebära många nya möjligheter för oss som är verksamma i Produktionslyftet. I den pågående verksamheten finns redan en mängd lokala och regionala initiativ som har utgjort ett betydande stöd för programmet. Vårt medlemskap i EU har medfört att Sverige fått en indelning i åtta regioner, där min egen region kallas Övre Norrland. Av 60 deltagande företag i Produktionslyftet har fem kommit från Övre Norrland. Vi ville nå ut till fler företag i regionen med det budskap och den kunskap om Lean som förmedlas i Produktionslyftet och startade därför Produktion Botnia som ett komplement. Därmed kunde vi nå företag som inte fick plats i Produktionslyftet. Produktion Botnia bygger på samma grunder som Produktionslyftet, men genom att utnyttja regionala förutsättningar och resurser för finansiering och genomförande har vi kunnat nå fler företag.

Läs Kjell Rasks ledare här >>


5S-arbete hos Elos MedicalHos Elos Medical i Timmersdala har de haft en genomgång av 5S-material med den personal som ska ansvara för arbetet. I inledningsfasen kör de 3S i ett pilotområde, där Lean-koordinatorerna även beslutade om mindre investeringar för att ytterligare förbättra arbetet. Mer vet anders.hugnell@produktionslyftet.se.
Förbättringsgrupper och examensjobb hos Kvillsfors

Hos Kvillsfors Fönster har arbetet med förbättringsgrupper inletts med en workshop. Planerna omfattar bland annat upplägg för informationstavla, mötesagenda och informationsflöde. En viktig insikt är också betydelsen av att följa den lagda 5S-standarden. Dessutom genomfördes en värdeflödesanalys på företaget i samband med ett examensjobb inom ”Lean i bygg” med en Chalmersstudent. Mer information har nils.svensson@produktionslyftet.
Hos Hannells Industrier AB händer det grejer!I företagets eget nyhetsbrev skriver de om Hannells Väg Framåt och det arbete som pågår; tids är det tänkt att byta namn på Hannells Väg Framåt, men det får vi återkomma till. De har haft sex introduktionsdagar som de tyckte var verkligt roliga att genomföra med stort engagemang, livliga diskussioner, mängder med förslag och total uppslutning kring arbetet. Projektgruppen på ca 15 personer var även på studiebesök på Gnotec i Anderstorp, som var med i första generationen av Produktionslyftet (se bild). Hannells imponerades av deras arbete och – som de skriver i nyhetsbrevet – ”dit ska vi också nå!” Själva har de påbörjat sitt arbete med förbättringsgrupper och 5S. Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.
Intensivt arbete kring Produktionslyftets fortsättningInför en eventuell förlängning av Produktionslyftet pågår ett intensivt arbete på många håll. Under vecka 48 hade Produktionslyftets styrelse ett möte där denna punkt givetvis diskuterades. På bilden ses delar av styrelsen, från vänster: Anders Rydahl (Electrolux), Max Fagerstedt (IF Metall), Lena Ovesson (Nossevo Invest) samt vår senaste styrelsemedlem Robert Dubois (Scania). I motljus skymtar Jan-Ove Palmberg (Linköpings universitet). Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
Etablerade förbättringsgrupper hos Exte

Det blev mycket diskussion kring batchstorlekar och takttid hos Exte Fabriks AB i Färila när de sökte svaret på varför det emellanåt "korkade igen" i verkstaden. Personalen insåg sambanden och en handlingsplan är framtagen för att nå ett framtida, bättre läge. De har även etablerat förbättringsgrupper med personal från alla avdelningar på företaget. Mer vet anders.hugnell@produktionslyftet.se.

Lean hos Eepab inkluderar både kunder och leverantörer

Eskilstuna Elektronikpartner AB har en modell som vilar på ett antal värderingar, varifrån de bygger framtiden nära sina medarbetare, kunder, leverantörer och omgivande samhälle. Övergripande består värderingarna av kunskap, tydlighet och engagemang. Snart avslutas de som Produktionslyftsföretag, men det märks att de kommit långt – men så tjuvstartade de också med Lean redan för drygt tre år sedan!

Eskilstuna Elektronikpartner AB – Eepab – är ett tekniskt innovativt elektronikföretag som kontinuerligt utvecklats sedan starten 1991. De arbetar med elektronikutveckling och elektronikproduktion, där produktionsanpassningen redan på konstruktionsstadiet är en del av den röda tråden. Eepab arbetar med teknikval och totalkostnad över hela livscykeln, från idé till färdig produkt. Branscher de arbetar med är bland annat automotive, energi, medicin och mekatronik.

– Jag tror vinnarna i framtiden är de företag som har bäst kontroll över sin operativa verksamhet, säger Mikael Joki, företagets VD och ägare. De som är mest dynamiska och flexibla har förutsättningar att se bortom nästa kvartalsrapport.


Mikael Joki, ägare till och VD för Eskilstuna Elektronikpartner AB, Eepab.

Ett flertal nomineringar och certifieringar för långsiktiga miljö- och kvalitetsarbeten har stärkt dem genom åren. De inledde egentligen sin Lean-resa redan 2006, men det var först hösten 2008 de kom med i Produktionslyftet – och då var det inte bara en dans på röda rosor. En Lean-genomgång när de kom med i Produktionslyftet visade på viss oordning och bristande arbetsplatsstandard, långa ställtider och tidsödande materialtransporter inom lokalerna. De lade helt enkelt för mycket resurser på saker som inte tillförde kunden något värde.

Samverkan runt utveckling av innovativa produkter och tjänster är avgörande för svensk tillverkande industri. Företagsinterna processförbättringar i kombination med extern samsyn bäddar för en fortsatt hållbar utveckling. Detta var des insikter som Eepab lyfte fram som anledningarna till sin Lean-satsning.

Eepab fortsatte envetet sitt Lean-arbete, och trots att det är långsiktigt kunde de efter ett år som Produktionslyftsföretag utläsa flera positiva effekter i verksamheten: Ökad omsättning på mindre yta, ökad omsättning per anställd, bättre lönsamhet samt mer delaktig och frisk personal var några av dessa effekter. I Lean-arbetet ingår även övergripande tankar kring energioptimering och miljöhänsyn.

– Arbetsplatsen ska vara trivsam, trygg och säker för medarbetarna, menar Mikael Joki. Samma sak gäller givetvis för miljön som helhet.

Samtidigt värnar de om enkelhet i allt de gör – det ska vara lätt att göra rätt. På så sätt når de produktionseffektivitet i varje enskild process, något som reducerar tidsåtgång, kostnader och miljöbelastning.


Några exempel på synbara förändringar på företaget efter deras Lean-satnsing. Här är en ”före”-bild av ett aktionsområde …


… och här en ”efter”-bild av samma område.

Kundanpassad elektronik som en produkt ur kostnadseffektiva projekt är Eepabs styrka. Deras långtgående samarbete med Mälardalens högskola inom allt från examensjobb till djupgående erfarenhetsutbyte är ett sätt att säkra kompetensen och fylla upp energinivån i företaget. Effekter de vill uppnå är en ökad produktivitet på samma yta och med samma resurser, gladare personal med ökad samsyn och i slutänden bättre lönsamhet.

– Vi genomför fortlöpande utbildningar för hela personalen som motsvarar våra kunders krav och förväntningar samt för att hålla en hög kompetensnivå inom företaget, säger Mikael.
Deras förhoppning är att satsningen på och passionen för Lean och produktion även ska trigga deras omgivning. De menar att fler teknik- och kvalitetskvitton av världsklass i hela värdekedjan stärker både dem själva, deras kunder och leverantörer.

– Vi ser rätt kvalitet som en förutsättning för att bli en accepterad aktör på marknaden. Därför är vi ytterst måna om att våra leverantörer lever och lär nära oss. Våra leverantörers bidrag till helheten ska underlätta för alla parter.

Eepab fortsätter att investera i sin framtid, även efter sin tid som Produktionslyftsföretag. Bland annat har de sjösatt genomarbetade utvecklingsprojekt inom design, robotik och personal – allt med syfte att stärka företaget, sina kunder och leverantörer.

– Vår produktionssatsning grundar sig i en framtidstro och viljan att utvecklas, och det gäller såväl kunder, medarbetare, leverantörer som samhälle, avslutar Mikael Joki. Alla kan bidra till en tryggare tillvaro genom sunda mål och långsiktig tillväxt. Vi tror på framtiden!

Fredrik Nyby/Björn Stenvall 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet