Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev december 2009


Produktionslyftet får en fortsättning!

Produktionslyftets första programperiod börjar nu närma sig slutfasen, där vi under 2010 kommer arbeta vidare med er Produktionslyftsföretag som startade arbetet 2009 – men där övriga aktiviteter är så gott som slutförda. Det känns därför fantastiskt bra att kunna meddela att det blir en fortsättning med en andra programperiod. Detaljerna är inte klara, exakt hur upplägget ser ut får vi återkomma till. Det vi vet är att detta betyder att det arbete vi alla lagt ner under första programperioden har uppskattats, vilket vi sett i både forskningsrapporter och utvärderingar av programmet. Det betyder också att vi får förtroendet att fortsätta arbeta med det vi brinner för och tror på: Att stötta svenska företag i deras Lean-arbete! Vi vet också att vi ska utveckla programmet ett rejält steg vidare under den kommande programperioden, med Produktionslyftsnoder i åtta regioner där lärosäten kommer arbeta tillsammans med kompletterande regionala aktörer, såsom IUC-bolag och andra företagsnätverk och coacher.

Läs Birgitta Öjmertz ledare här >>


Lyckad SMED-övning hos Ostnor i Mora

Ostnor AB kunde visa imponerande resultat efter Produktionslyftets SMED-övning med företaget: En minskning av den totala ställtiden med 67-80% (beroende på mellan vilka produkter) och den inre ställtiden minskades med 92%! Ställtidsreduktionen beror endast på organisatoriska ändringar och ändring i arbetssätt. Och ytterligare förbättringar är på gång … Vi återkommer längre fram med en längre rapport från Ostnor. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.
Westbaltic Components AB, Töcksfors avslutar starktI början av december var det dags för avslutning för Westbaltic Components i Töcksfors. Företaget startade sitt Lean-arbete redan 2003, men ville utveckla det ytterligare med Produktionslyftet. Företaget har tagit fram sitt eget produktionssystem – SMART – som tillsammans med Lean-coacherna Lars Eskilsson och Bosse Warg utvecklats till en SMART-handbok och distribuerats till alla anställda. Här finns företagets principer samt exempel på vad SMART-huset innebär konkret för verksamheten (bilden visar SMART-gruppen med Produktionslyftets Bo Warg till höger). Under tiden med Produktionslyftet har företaget även hunnit skapa ett rum med en tavla för styrningen av verksamheten. Varje vecka samlas produktionsledare och representanter för stödfunktioner kring tavlan och diskuterar kommande produktionsplaner. Gröna, gula och röda markeringar visar läget med avseende på Säkerhet, Kvalitet, Beläggning och Bemanning. Mötet tar ca 20 minuter vilket är välinvesterad tid. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.
Många tankar hos Emballator Ulricehamns BleckUnder vecka 50 genomfördes Lean-introduktion för alla på företaget, samtidigt som deras arbete med sitt verksamhetssystem pågår som bäst. De samlar alla tankar till sin skrift och har en mycket hög ambition vad gäller innehållet – en mycket genomtänkt satsning. Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.
Ytterligare omgång Lean i ArvikaÄnnu en omgång i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng har startat i Arvika i samarbete med IUC Wermland. Utbildningen, som startade i november, körs vid sammanlagt fem kurstillfällen med studiebesök och workshops hos Volvo Construction Equipment AB (se bild) och Swegon AB. Deltagarna i Arvika är denna gången inte endast från industrin; Lean som affärsstrategi väcker även intresse bland sjukhus, landsting och kommuner. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.
Leab jobbar brett med Lean

Lövånger Elektronik AB har nu hunnit lite drygt halvvägs i Produktionslyftets arbete. För pilotgruppen har det bland annat resulterat i ett beslut att flytta gruppen i fabriken för att minska springet och skapa bättre flöde och samverkan med en angränsande produktionsgrupp. Gruppen är nu i slutfasen med att planera sin nya layout. Företaget har också flödesorienterat produktionen på en annan produktionsgrupp och flera grupper ska börja med detta arbete. Dessutom har de jobbat hårt med styrning av lager och PIA. VD Martin Linder är nöjd med arbetet så har långt och de ser redan positiva ekonomiska resultat av Lean-arbetet. Även leveranssäkerheten ligger över målet – mer vet hans.engstrom@produktionslyftet.se.
Lyckosamt Lean-seminarium hos Clip i GävleTorsdagen den 10 december arrangerade Clip seminariet ”Utmaningar vid införande av Lean” med företrädare från Produktionslyftet och industriföretag, kommuner och landsting samt akademi. Seminariet rönte mycket stort intresse och blev snabbt fulltecknat. Lean är en framgångsrik filosofi och ett fruktbart angreppssätt inom en rad olika verksamheter. Seminariet fokuserade på utmaningar kring införandeprocessen och de närmare 140 deltagarna fick ta del av erfarenheter från såväl industriell som offentlig verksamhet. Seminariet innehöll utöver föreläsningar också en paneldiskussion, på bilden från vänster: Moderator Hans Reich (Produktionslyftet/Chalmers Industrihögskola), Göran Modin (Södersjukhuset AB), Peter Andersson (Sandvik Primary Products), Anders Hugnell (Produktionslyftet/KTH Leancentrum), Annica Blomqvist (Mekanotjänst i Ljusdal AB) och Gert Frick (Lean Forum/JMAC). Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftet ligger ”rätt” internationellt sett

I samband med Manufuture-konferensen – Implementation of a Sustainable European Manufacturing Industry – i Göteborg den 30 november, som lockade över 450 deltagare, medverkade Produktionslyftet vid en av sju parallella workshop. Programdirektör Birgitta Öjmertz fick för en internationell åhörarskara beskriva Produktionslyftets arbetssätt, där vi fick en positiv respons på vår metodik samt input kring en bredare satsning på tillverkande industri.

Moderator för denna workshop var Anders Rydahl, Senior Advisor på Electrolux och medlem av Produktionslyftets styrelse. Anders inledde med att ta upp en del av de utmaningar Electrolux står inför. Han berättade att idag flyttas produktionen runt i världen; anläggningar läggs ner i ”dyra” länder och etableras i lågkostnadsländer. Oavsett vinst eller förlust på kort eller lång sikt, så är dessa flyttar ingen hållbar lösning.

– Vi måste bestämma vad som är kärnverksamheten vid varje anläggning och besluta om vad som ska tillverkas var, menade Anders. Nya fabriker ska vara optimerade med tanke på modularisering eftersom vi måste kunna erbjuda många produktvarianter på varje ställe, vilket ställer nya konstruktionskrav. Fabrikerna behöver därmed inte följa kostnaderna i landet de ligger, vilket skulle stoppa ”kringflytten”.

Produktionslyftet

Programdirektör Birgitta Öjmertz tog därefter vid med att berätta om Produktionslyftets satsning på att utveckla små och medelstora tillverkande företag i Sverige. Världsklass krävs för att svensk produktion ska kunna konkurrera, där tankegångarna inom Lean utgör grunden för den ”hjälp-till självhjälp” som Produktionslyftet erbjuder. Större företag har ofta internprogram för att ta till sig denna kunskap, något de mindre saknar. Det gör också att det hos mindre företag finns en stor potential till förbättringar, vilket är utgångspunkten för Produktionslyftets arbete.– Vi vill hjälpa dem till ökad kunskap om produktion, till en effektivare produktion samt en hållbar utveckling som fortsätter även efter att vår insats är över, berättade Birgitta. Dessa är de viktigaste grunderna.

Även i leverantörsledet behövs det insatser för att stärka den totala konkurrenskraften, ett område som Produktionslyftet kommer att fokusera mer på under de kommande tre åren. Tanken är att skapa en nationell struktur för kompetenssamling och överföring. Birgitta redovisade både de möjligheter och den positiva respons som Produktionslyftet mött under resans gång fram till nu, men även vilka svårigheter och återkommande problem som dykt upp.

– Vi arbetar med tre huvudområden, fortsatte Birgitta. Vi skapar insikt om nödvändigheten att ta till sig ny kunskap och utveckla sitt sätt att arbeta, vi genomför Lean-utbildning på högskolenivå och erbjuder praktisk coachning ute hos företagen. I arbetet med det enskilda företaget är den viktigaste framgångsfaktorn att ha hela företaget med oss; ledning, fack, ägare och personal.

Inför fortsättningen har Produktionslyftet anammat EUs indelning av Sverige i åtta regioner, med en högskola och kompletterande associerade partner i varje region som representanter för Produktionslyftet. Övergripande finns det en nationellt sammanhållande organisation för kvalitetssäkring och kompetensöverföring mellan regionerna, men varje region ansvarar för sin verksamhet och finansiering med stöd av den centrala resursen.

One North East

Colin Herron från One North East arbetade under många år hos biltillverkaren Nissan. Colin är idag projektledare för ERIP, ett EU-projekt där också Produktionslyftet och Swerea IVF medverkar. Det finns många paralleller till Produktionslyftet och tidigare i år genomfördes ett studiebesök, då Produktionslyftet åkte över till One North East i Newcastle och besökte bland annat Nissans fabrik (se artikeln i septembers nyhetsbrev för i år).

Colin visade hur de ytterligare breddat sin satsning för att stödja tillverkande företag genom att försöka påverka ungdomars studieinriktning. Precis som i Sverige så tappar teknikutbildningarna studenter, samtidigt som efterfrågan på kunnig personal kommer att stiga.

– I England måste vi hitta 600.000 nya ingenjörer fram till 2017, berättade Colin. 70% av alla studenter idag väljer bort alla linjer med inriktning mot tillverkning. Hur kan vi bryta denna trend?
Problemet enligt Colin är att skolorna lär ut gamla kunskaper och att synsättet på tillverkande industri är föråldrat. Det enda de läser i tidningarna är om nedläggningar och flytt av fabriker till utlandet. Det skapas en bild av att tillverkande industri inte är något att satsa på, samtidigt som det faktiskt är från just tillverkningen vi får våra inkomster.

– Jag vet inte om det är så Sverige, men i England är det många som säger att ”vi tillverkar ju inte längre någonting”, berättade Colin. Dessa personer skulle jag vilja strypa med mina egna händer, lade han till med ett snett leende.One North East satsar på att nå ungdomar långt ner i åldrarna. Tillsammans med företag i regionen, bland andra Nissan och IBM, försöker de ge en aktuell och mer korrekt bild av vad tillverkning innebär. De tar med dem på studiebesök, de visar robotar och de genomför anpassade föreläsningar för barn – i år har 7000 barn deltagit i sådana, samt en hel del lärare. Därefter har de genomfört samma föreläsning för VD och chefer i traktens företag med slutfrasen att ”nu är det upp till er!”

– Visst kan lärosäten erbjuda olika utbildningsalternativ, men om inte tillverkarna som behöver personal engageras i utbildningen så kommer ingenting att hända!

Linköpings universitet

Lennart Svensson är professor vid Linköpings universitet och en av Produktionslyftets interaktiva forskare. Med erfarenheter från Produktionslyftets arbete tog Lennart upp frågan hur förändringsarbetet leder vidare, hur en hållbar utveckling etableras i företagen.

– Ofta är inställningen att olika projekt som dras igång är något konstgjort och tillfälligt som bara stör produktionen, sa Lennart. De duckar och låter det hela blåsa över.

De viktigaste att ha med sig är de i ledningen, men de som är svårast att övertyga är mellancheferna, något som fick Colin med sin erfarenhet från Lean-arbetet hos Nissan att nicka instämmande. Enligt Lennarts erfarenhet från bland annat Produktionslyftet är det vissa saker som krävs, samt att det finns en balans mellan dem. Det krävs aktiva deltagare (erfarna, kunniga), en kompetent ledning (målformulerande, engagerande), professionell styrning (strategiska beslut) samt ett aktivt ägarskap (vision, resurser, implementera resultat).

– Dessa är alla länkar i samma kedja, menade Lennart. Om någon eller några är för starka går de andra sönder. Balans mellan dessa är vad som krävs för en hållbar utveckling.

Electrolux

Attila Vass är fabrikschef för Electrolux anläggning i Ungern och var med och implementerade EMS – Electrolux Manufacturing System – i sin fabrik.

– EMS infördes på samma sätt i alla 40 fabriker över hela världen mer eller mindre samtidigt, berättade Attila. Och det fungerar! Införandet kom också vid rätt tid 2006, för utan det arbete vi gjorde då skulle vi i Ungern vara i större knipa med tanke på finanskrisen än vad vi är.

Alla företag arbetar för att skapa en vinst, medan kunden söker efter ett lägre pris. För att klara den ekvationen måste företaget fokusera på kostnaden i tillverkningen.
– Jag säger som Anders, det räcker inte längre med att flytta runt fabriker, det krävs ett nytt tankesätt, menade Attila. EMS är ett tecken på detta.

Attila höll även med Birgitta om att det viktigaste i förändringsarbetet är att övertyga ledningen om att de måste engagera sig i satsningen. De kan inte säga åt andra att ”göra det”, speciellt inte mellancheferna eftersom det oftast är där som förändringarna är som störst och därmed också motståndet.

– Vid införandet av EMS började vi med ett seminarium för ledningen, berättade Attila. Sedan utbildades avdelningschefer och mellanchefer – vill vi få införandet snabbt och hållbart, så måste dessa övertygas.

När Anders Rydahl på utsatt tid sammanfattade seminariet och tackade för intresset, kunde vi konstatera att enigheten var stor bland föreläsarna. Erfarenheterna var liknande beträffande svårigheter och nyckelpersoner, oavsett om de kom från en akademisk studie av företag, från införandet av Lean i en stor organisation eller från Produktionslyftets arbete med svenska företag. En breddning i arbetet med att stödja företagen var One North East systematiska arbete med att upplysa barn och ungdomar om möjligheterna inom tillverkande industri, vilket var ett intressant och viktigt initiativ.


bjorn.stenvall@produktionslyftet.se 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet