Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Utbildning

Produktionslyftet ska stötta Sveriges företag genom att vara tränare och ge hjälp till självhjälp. En viktig del av detta är att erbjuda individer i företagen fördjupad kunskap genom utbildning inom Lean.

Alla kurser med datum och anmälan hittar du i Kalendariet

Lean produktion 7,5 högskolepoäng i Utvecklingsprogrammet

Denna kurs lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. När ett ansökande företag blivit godkänt för Coachning inom Utvecklingsprogrammet erbjuds företaget utbildning enligt följande:

35 000 kronor per utbildningsplats för två platser (ordinarie pris 39 000 kronor)

I Utvecklingsprogrammet är det väsentligt att de som genomgår utbildningen har position, befogenheter och resurser som gör det möjligt att genomdriva förändringar baserade på sina nyförvärvade kunskaper. De bör ingå i företagets ledning eller styrgrupp, alternativt på annat sätt ha ett starkt mandat att driva förändringsarbetet.

Mer information finner du under vårt erbjudande.

Intresseanmälan här!

Lean Produktion 7,5 hp

Anmälan till utbildning "Lean Produktion 7,5 hp"


Kursbroschyr

Vald kurs: Lean Produktion 7,5 hp · 22 augusti· Göteborg
Företagsinformation Textfält markerade med * är obligatoriska
Kurs
Företagets namn *
Adress/box *
Postnummer *
Postadress *
Telefon (växel) *
Organisationsnummer *
Antal anställda *
Fakturaadress (om annan än företagsinformationen)

Eventuellt referensnamn

Adress/box
Postnummer
Postadress
Deltagare  
Efternamn *
Förnamn *
Personnummer *
Adress (hem) *
Postnummer (hem) *
Postadress (hem) *
Telefon (hem alt. mobil) *
E-post *
("Lägg till en deltagare")  

Deltagare 2  
Efternamn *
Förnamn *
Personnummer *
Adress (hem) *
Postnummer (hem) *
Postadress (hem) *
Telefon (hem alt. mobil) *
E-post *
("Lägg till en deltagare")  

Deltagare 3  
Efternamn *
Förnamn *
Personnummer *
Adress (hem) *
Postnummer (hem) *
Postadress (hem) *
Telefon (hem alt. mobil) *
E-post *
("Lägg till en deltagare")  

Deltagare 4  
Efternamn *
Förnamn *
Personnummer *
Adress (hem) *
Postnummer (hem) *
Postadress (hem) *
Telefon (hem alt. mobil) *
E-post *
("Lägg till en deltagare")  

Deltagare 5  
Efternamn *
Förnamn *
Personnummer *
Adress (hem) *
Postnummer (hem) *
Postadress (hem) *
Telefon (hem alt. mobil) *
E-post *
 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet