Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Inspirerande studentintresse för Lean

2017-05-24

I mitten av april deltog Produktionslyftets Johanna Strömgren som en av föreläsarna vid en innovationskonferens anordnad av MITC. En av åhörarna var studenten Johanna Colling vid Mälardalens högskola som går kursen ”Processer för värdeskapande”.

Vid en kontakt mellan de båda Johannorna bad studenten om att få använda delar av text och bilder ur presentationen och skrev bland annat så här: ”Som ingenjörsstudent är begreppet Lean ingenting nytt, men jag vill bara applådera när jag hör Johanna berätta om individens plats i Lean.” Alltid lika inspirerande med tidiga Lean-insikter! Mer vet johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet