Logotype Intresseanmälan
Hem
 

SMF

Företaget är ett litet eller medelstort företag enligt EUs definition (”SMF”) om det, vid sitt senast godkända räkenskapsår, är

  • ett fristående företag, d.v.s. inte till 25 procent eller mer ägs av ett företag eller gemensamt av anknutna företag eller via fysiska personer eller grupper av fysiska personer, som:
    • sysselsätter färre än 250 personer och
    • har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år

eller

  • ett partnerföretag eller anknutet företag, där beräkningen enligt EUs regelverk ger att företaget totalt, inkluderande andel av partnerföretagens respektive hela anknutna företagens siffror, som:
    • sysselsätter färre än 250 personer och
    • har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år

Läs här för definitionen av SMF-företag – Användarhandbok och mall för försäkran

 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet