Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Finn din egen väg framåt

Ledare 2017-06-27: Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Vi får löpande signaler om att tillverkningsindustrin går på högvarv, men hur länge detta varar vet vi inte. Hur ska företagen då tänka kring sitt förändringsarbete? Det är lätt att säga att vi inte har tid med det just nu; att tänka långsiktigt och förbättringar gör vi när det är lite mindre att göra. Vid en lågkonjunktur är det på motsvarande sätt lätt att säga att nu har vi inte råd att rusta oss för framtiden, det får vi göra sedan när vi har mer resurser.

Läs mer »


ÅterProdukt – en grund för nya affärsmodeller

Artikel 2017-06-27

Återtillverkning är en industriell process där begagnade produkter återställs i ett flertal processteg, från inspektion och demontering till reparation och testning. ”ÅterProdukt” är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030s som inspirerats av både Lean-tänk och Produktionslyftets upplägg i genomförandet.

Läs mer »


Projektplanering i Söderfors

2017-06-27

I början av maj inleddes arbetet med projektrum hos Damasteel i Söderfors, en mycket bra och givande dag med utvecklingsgruppen. Sedan dess har en visuell planeringstavla för att stötta genomförandet av projekt tagits fram, där företaget kan tydliggöra målen för projektet, hur det kan brytas ner i delmål samt hur de aktiviteter som följer kan planeras ihop med övriga utvecklingsaktiviteter. Mer information har mikael.strom@produktionslyftet.se.


Lean-spel och piloter i Örnsköldsvik

2017-06-27

DeltaNordic i Örnsköldsvik jobbar vidare med Produktionslyftet och har nu valt två pilotområden: Orderhantering och produktion. Målet med Verksamhetslyftet, som DeltaNordic internt kallar programmet, är att hela företaget ska bli mer flödeseffektivt – från order till fakturering. De har också haft personer på Lean-utbildning och skapat en grundläggande förståelse inom företaget med hjälp av Lean-spel. Mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.


Drivet Lean-arbete i Åstorp

2017-06-27

EMVE Sweden i Åstorp driver sitt Lean-arbete både utifrån Lean-kursen och Sneda vågens metodik, där styrgruppen nu sammanställt Fas 1. Utmaningar, ambitioner och principer har arbetats fram. En värdeflödesanalys har genomförts genom Lean-kursen, liksom en nulägesanalys samt en ”framtida lägesanalys”. Utifrån värdeflödesanalysen i produktionen har också ett lämpligt pilotområde formats. Mer information har martin.johansson@produktionslyftet.se.


Bred samsyn i Anneberg

2017-06-27

Flexator i Anneberg visade en väldigt god samsyn efter genomgång av företagets vägledande principer, vilket även gällde pilotgrupperna. Bra samsyn omfattade också deras utmaningar, där de identifierat ”rätt från mig” som en sådan – rätt ritningsunderlag i rätt tid och ritade efter rätt standard!

Läs mer »


Det spirar i Lean-arbetet på Djurgården

2017-06-27

Nu under sin högsäsong arbetar medarbetarna intensivt med att både leverera till sina kunder i trädgårdscaféet vid ett av Stockholms högst värderade vattenhål, men också med att hålla tempot i förbättringsarbetet i sitt pilotområde för ”brödflödet”.

Läs mer »


Produktionslyftsföretag finalist till Svenska Leanpriset

2017-06-27

Lean Forums styrelse har presenterat de tre finalisterna till Svenska Leanpriset, där nästa steg blir att utvärdera ansökningarna ytterligare genom platsbesök. En av finalisterna är det tidigare Produktionslyftsföretaget Permobil som vi naturligtvis hejar lite extra på! Övriga två är SAS (avdelningen Technical Services) och Sundsvall kommun (funktionen Mat & Måltider). Priset delas ut under Lean Forum Konferens i Göteborg, Chalmers tekniska högskola, den 19-20 oktober. Läs mer på www.leanforum.se.


Kommande aktiviteter

Lean Produktion 7,5 hp

22 augusti· Göteborg

Mer information och anmälan »

Lean Produktion 7,5 hp

19 september · Södertälje

Mer information och anmälan »

Lean och ledarskap 7,5 hp

10 oktober • Södertälje

Vad är det som skiljer lean ledarskap från annat ledarskap? Hur kan ledare utveckla sin förmåga att leda förändringar och utveckling?

Kursinformation »
Anmälan »

 
Visa hela kalendern »

 

Finansiärer

Intressenter

Regioner

Klicka på din region för kontaktuppgifter
 
Övre Norrland (Luleå tekniska universitet) Mellersta Norrland (Mittuniversitetet) Norra Mellansverige (Högskolan i Gävle) Östra Mellansverige (Mälardalens högskola) Västsverige (Chalmers tekniska högkola och Swerea IVF) Stockholm (Kungliga Tekniska högskolan) Småland med öarna (Jönköping University) Sydsverige (Blekinge Tekniska Högskola)
Kartan kommer från Tillväxtverket

Sitemap/webbkarta

            
 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet